Въпрос 1/10

Имаш 60 секунди да отговориш на този въпрос.
Избери как ще заложиш артефактите си!

60

Роб Старк среща бъдещата си съпруга Талиса след…

A
Постелка HODOR
Чанта с герб
Чаши за огнени напитки
Портфейл за жълтици
Купа за крале
B
Постелка HODOR
Чанта с герб
Чаши за огнени напитки
Портфейл за жълтици
Купа за крале
C
Постелка HODOR
Чанта с герб
Чаши за огнени напитки
Портфейл за жълтици
Купа за крале
Постелка HODOR
Чанта с герб
Чаши за огнени напитки
Портфейл за жълтици
Купа за крале